سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

بازدهی سبد

خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت

14,000,000,000,000ریال

عمر سبد

210 روز

بازدهی کل سبد

49.16 درصد

بازدهی یک ساله سبد

81.2 درصد

بازدهی یک ماهه سبد

1.15درصد

2 مجوز دریافتی
1 شعبه در سراسر کشور

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

درباره سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

اطلاعات شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا را مشاهده نمایید.

مشاهده

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی، هنر و علم انتخاب و نظارت بر گروهی از سرمایه‌گذاری‌ها است.

مشاهده

ابزارهای سرمایه گذاری

گزارش ها و تحلیل ها