بررسی جامع شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)

چهارشنبه 3 خرداد 1402

بررسی جامع شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)


تاریخ گزارش: خرداد ماه 1402
شماره گزارش: 0046/I/02

جهت مطالعه گزارش، لطفاً فایل زیر را دانلود کنید:

دانلود فایل