سبدگردانی، هنر و علم انتخاب و نظارت بر گروهی از سرمایه‌گذاری‌ها است که اهداف بلندمدت مالی را مطابق ریسک‌پذیری مشتری برآورده می‌کند. بر اساس تعریف بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سبدگردان، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، بـه خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می‌پردازد. طبق بند 33 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، همچنین بر اساس تعریف بند 5 ماده 1 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، به مجموعه‎‌‌ای از دارایی‌های مالی (اعم از وجه نقد و اوراق بهادار) که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود و به مشتری معینی تعلق دارد، سبد اختصاصی گفته می‌شود.

در واقع سبدگردان یکی از انواع واسطه‌های مالی است که به عنوان نماینده سرمایه‌گذار و به نام سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مجاز می‌پردازد که این عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ریسک‌پذیری و موقعیت فرد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سنجش ریسک پذیری سرمایه‏‌گذار توسط تحلیلگر شرکت با کمک سؤالاتی استاندارد (که قبلا از طرف سازمان بورس اوراق بهادار طراحی گردیده) از شخص سرمایه‌گذار، وضعیت درآمدی و هزینه‌ وی، هدف شخص از سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار مختار است که نتیجه ارزیابی سطح ریسک پذیری را بپذیرد یا خیر، در نهایت پس از توافق طرفین بر روی نتیجه پرتفوی مناسب سرمایه‌گذار تشکیل می‏شود.

همچنان‌که هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی می‌تواند رأساً نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس اقدام نماید، مزایای مراجعه به شرکت‌های سبدگردان برای مدیریت سرمایه‌‌گذاری در بورس عبارت است از:

 • مدیریت حرفه‌ای سرمایه مشتریان توسط مدیران متخصص و تمام وقت سرمایه‌گذاری در بورس
 • توزیع سرمایه میان سبدی از اوراق بهادار مختلف شامل سهام، اوراق بدهی و ...
 • استفاده از ظرفیت‎ها و امتیازات معاملاتی مختص سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی
 • وجود ارکان نظارتی مستقل و دائمی بر عملکرد شرکت سبدگردان و مدیران سرمایه‌گذاری
 • مدیریت ثروت به تناسب انتظارات مالی و پیش بینی اتفاقات اقتصادی در طول دوره مورد نظر سرمایه‌گذار
 • امکان مشاهده آنلاین عملکرد مدیر سرمایه‌گذاری و بازده سبد اختصاصی در تمامی ساعات و روزها

بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت خود را در موارد زیر سرمایه‌‌‌گذاری نمایند:

 • اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها
 • هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص
 • سپرده‌های بانکی تا سقف ۵۰ درصد از ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت در هر قراداد سبدگردانی
 • سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان با شرایط زیر:
  • حداکثر سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ۱۰ درصد مجموع ارزش روز دارایی‌های موجود در هر قرارداد سبدگردانی مجاز است.
  • حداکثر تا ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های اختصاص داده شده به بند فوق می‌تواند به سرمایه‌گذاری در واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت مدیریت همان سبدگردان اختصاص یابد.

کارمزد سبدگردانی براساس مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقد شده با مشتریان محاسبه می‌شود. کارمزد خدمات سبدگردانی در دو بخش "کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد (کارمزد ثابت)" و "کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان (بر مبنای درصدی از مازاد بازدهی سبد اختصاصی نسبت به ارقام تعیین شده در قرارداد)" اخذ خواهد شد.