محمود آشورزاده

- دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین

- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بورس آثل

- عضو موظف هیأت مدیره کارگزاری بانک دی

محمود آشورزاده

مدیر سبد

مجتبی دباغ باقری

- دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد قائمشهر

- حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی رهبین

- کارشناس حسابرس داخلی تعاونی اعتباری کارکنان ایرانخودرو

- مدیر مالی تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند

- مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری آذر (زیرمجموعه هلدینگ غدیر)

مجتبی دباغ باقری

مدیر مالی و اداری

سمیرا اسدیان

- دانشجوی دکتری مالی مهندسی مالی دانشگاه یزد

- مدیر سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی، با درآمد ثابت، بازارگردانی

- مدیر معاملات سهام کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه

- مدیر سبد و مدیر صندوق سبدگردان ایساتیس پویا کیش

- تحلیلگر و مدیر سرمایه گذاری سبدگردان نوین نگر آسیا

سمیرا اسدیان

مدیر تحلیل

سارا زرگر

- کارشناس ارشد MBA بازار سرمایه

- مدیر اجرایی صندوق‌های سهامی، با درآمد ثابت، بازارگردانی

- مدیر صندوق های درآمد ثابت در سبدگردان سرآمد بازار

- کارشناس و کارشناس ارشد حسابداری صندوق های سرمایه گذاری در تامین سرمایه تمدن

- کارشناس پشتیبانی صندوق های سرمایه گذاری در شرکت رایان هم افزار

سارا زرگر

مدیر اجرایی صندوق